TecnoLOPD està recolzat per la ApCpD (Associació Professional de Consultors en Protecció de dades). Aquesta agrupació està formada per consultors i advocats de gran pes i experiència, que vetllen perquè el programa compleixi amb uns requisits de qualitat i perquè la documentació ofertada estigui sempre actualitzada dins de l’àmbit oficial i legal.