TecnoLOPD està recolzat per per consultors i advocats de gran experiència, que vetllen perquè el programa compleixi amb uns requisits de qualitat i perquè la documentació ofertada estigui sempre actualitzada dins de l’àmbit oficial i legal.