Noticies LOPD

/Noticies LOPD

Documents Relacionats amb la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades)

Característiques del nou reglament europeu de protecció de dades

Característiques del nou reglament europeu de protecció de dades

Europa per fi ha aconseguit un nou acord pel que fa a protecció de dades de caràcter personal de tots els ciutadans membres de la unió. Després del tediós procés que va començar en l’any 2012, el passat 27 d’abril es va arribar a l’esperat acord. Aquest nou reglament europeu de protecció de dades va entrar en vigor el 25 de maig passat del 2016 no obstant això, a causa de la complexitat del text i les necessitats d’informar degudament a les empreses i ciutadans, no serà fins al 25 de maig de 2018 d’aplicació obligatòria.

Durant aquests dos anys, les entitats governamentals de cada país hauran d’informar degudament a tots els ciutadans, així com, a les empreses de les noves normes en matèria de protecció de dades que incumbeixen a tots els europeus per igual.

Importants novetats del reglament europeu de protecció de dades

Una de les novetats més importants i característiques d’aquest nou reglament europeu de protecció de dades és el reconeixement de dos nous drets. Si fins a la data, qualsevol persona tenia el dret de cancel·lació, rectificació o oposició. A partir de l’entrada en vigor d’aquest document, també es reconeix el “dret a l’oblit” i el dret a la portabilitat de les dades.

Segons les autoritats en matèria de protecció de dades, aquest reglament compte amb un enfocament preventiu molt més que sancionador. Una cosa que no passava amb l’anterior llei orgànica.

L’accés a les dades personals de propis es facilitarà en gran manera. De forma que qualsevol ciutadà europeu podrà comptar amb molta més informació sobre el tractament de les seves dades.

D’altra banda, qualsevol empresa que gestioni dades personals haurà d’informar el més aviat possible a les autoritats nacionals dels piratejos de les seves bases de dades. Amb això es podrà garantir la presa de mesures eficaces als usuaris, paràgraf evitar qualsevol contratemps sobre la seva intimitat.

Tota la norma compresa en el reglament europeu de protecció de dades serà aplicable a tota la unió europea. Però, a més, qualsevol empresa estrangera que operi dins de la unió ens podem deduir l’obligació d’acollir-a aquest reglament.

També s’estableix la finestreta única. És a dir, els empresaris només hauran de dirigir-se a un supervisor europeu.

Les empreses poden reduir despeses en aquesta matèria, ja que s’eviten moltíssims passos burocràtics, com l’eliminació de les notificacions per part de l’empresa o qualsevol pime. Tampoc estaran obligades a inscriure fitxers seus. A la mateixa vegada, les pimes no estaran obligades comptar amb la figura del responsable de protecció de dades, en el cas que la seva activitat comercial no se centrin en el tractament de dades personals. Per acabar, aquestes petites empreses no estaran obligades a efectuar l’avaluació a no ser que hi hagi un risc clar i concís.

Directiva europea de protecció de dades

A més de l’aprovació del nou reglament Europeu de Protecció de Dades, aquesta comissió ha aprovat la nova Directiva Europea en el mateix sentit. D’això en parlarem detingudament més endavant, però es tracta d’una norma aplicable als àmbits de la justícia i les forces de seguretat dels Estats membres. D’aquesta manera es podrà tenir una major protecció sobre les dades de qualsevol ciutadà implicat en un procés judicial, sigui com a sospitós, víctima o testimoni. La finalitat serà poder lluitar de manera conjunta contra el crim i el terrorisme en l’àmbit de la Unió.

By | agost 16th, 2016|General_, Noticies LOPD|4 Comments

La situació de la lopd en 2016

La situació de la lopd en 2016

Sense cap dubte, l’any 2016 va ser el dels canvis en matèria de protecció de dades de caràcter personal. El passat 15 de desembre de 2015 es va aprovar el nou reglament europeu de protecció de dades, això implicarà l’adequació de manera necessària per a qualsevol empresa que operi en el marc europeu.

Òbviament aquest és el pilar principal dels canvis que es van succeir durant tot l’any en curs. Encara, que si som fidels a la realitat, podrem observar com la protecció de dades personals adquireix una certa importància en diferents àmbits d’actuació.

La lopd a 2016: principals canvis

Un dels aspectes més cridaners de cara als canvis de la lopd en 2016, té a veure amb el paper de l’assessor en matèria esmentada. Per això, tant advocats com informàtics o enginyers poden convertir-se en experts que ofereixin els seus serveis d’assessorament per a evitar sancions per part de l’agència espanyola de protecció de dades.

Gràcies al citat reglament europeu, que ja ha entrat en vigor, els responsables d’empreses que manegen dades personals necessitaran estar perfectament assessorats per adequar degudament a la nova directiva. En aquest sentit, la lopd a 2016 arribarà amb nous reptes i fites.

Cal destacar que, si fins fa ben poc solament els advocats podien convertir de manera oficial a assessors per la lopd, aquest nou reglament liberalitza la professió, incloent-hi altres perfils professionals en àmbit nou. Això!, farà que els assessors de les empreses en estats qüestions de protecció de dades es professionalitzin cada vegada més, oferint experiències i solucions cada vegada més exhaustives.

D’altra banda, el mercat digital marcara les tendències de la lopd a 2016. Europa ha establert una estratègia comuna en el paràgraf que el flux de dades personals per mar a internet el més adequat i la gestió dels mateixos s’executi de forma correcta.

L’anul·lació de l’acord port segur i el seu substitut

A més, hi ha hagut un nou fet històric que ha aconseguit modificar el panorama internacional respecte a la protecció de dades de caràcter personal. Es tracta de la cancel·lació de l’acord de port segur que s’aplicava als estats units per a la transferència internacional de dades personals. El jutja, en una sentència del 6 d’octubre de 2015, va anul·lar definitivament aquest règim.

Aquest fet va fer que moltes empreses quedaran totalment bloquejades per no trobar una solució per al tractament de les dades internacionals. No obstant això, el passat 12 de juliol de 2016 es va posar en funcionament el nou acord de transferència de dades internacionals amb els estats units. Es tracta del “privacy shield“, del que parlarem detingudament en un altre article. No obstant això, aquest nou marc ha possibilitat que es pugui tornar a funcionar amb normalitat.

Reglament europeu de protecció de dades

Com comentàvem, el director de canvi de la lopd en 2016 necessària és l’adequació de les empreses a aquest nou acord que, també tractarem de forma individualitzada en un pròxim articles. Com dades importants cal destacar que el consentiment del titular de les dades es convertirà en alguna cosa d’extrema importància. A més, s’inclouen els identificadors “en línia” o “cookies” entre la denominació de dades personals.

En aquest sentit, l’evolució tecnològica continuarà marcant la lopd a 2016: a més de la necessitat de protegir la intimitat dels usuaris d’internet, també s’ha de garantir que aquests puguin tenir total de llibertat per alienant de ses dades de forma senzilla.

Un dels més importants reptes es basa a evitar la proliferació dels paradisos digitals que comercialitzen amb dades de caràcter personal dels usuaris que naveguen habitualment per internet.

By | agost 16th, 2016|General_, Noticies LOPD|1 Comment