Dades per a realitzar la comanda del programari RGPD

Introdueixi les dades de la seva empresa. Li enviarem un pressupost personalitzat a l’email indicat a sota.

Raó Social *

Nif *

Direcció *

Cp *

Localitat *

Provincia *

Telèfon *

Correo electrònic *

Persona de contacte *

Num. aprox. d'empreses a adaptar (5, 10, 20, 30, 50, 100, 200) *

CONSENTIMENT
La finalitat i ús previst tant de les dades en si mateixos com del seu tractament, és prestar-li el servei sol·licitat o atendre les seves consultes. A continuació, pot acceptar la finalitat que cregui convenient marcant la seva casella corresponent i clicant al botó ENVIAR, tingui en compte que algunes finalitats poden ser necessàries per a poder-li prestar el servei, en el cas de NO marcar aquestes caselles, no es podrà prestar el servei associat.

Prestació del servei contractat / atenció comercial (Si accepta el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat marqui aquesta casella)
Camps obligatoris *