Dades per a realitzar la comanda del programari RGPD

Introdueixi les dades de la seva empresa. Li enviarem un pressupost personalitzat a l’email indicat a sota.

  Raó Social *

  Nif *

  Direcció *

  Cp *

  Localitat *

  Provincia *

  Telèfon *

  Correo electrònic *

  Persona de contacte *

  Num. aprox. d'empreses a adaptar (5, 10, 20, 30, 50, 100, 200) *

  CONSENTIMENT

  La finalitat i ús previst tant de les dades en si mateixos com del seu tractament, és prestar-li el servei sol·licitat o atendre les seves consultes. A continuació, pot acceptar la finalitat que cregui convenient marcant la seva casella corresponent i clicant al botó ENVIAR, tingui en compte que algunes finalitats poden ser necessàries per a poder-li prestar el servei, en el cas de NO marcar aquestes caselles, no es podrà prestar el servei associat.

  Prestació del servei contractat / atenció comercial (Si accepta el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat marqui aquesta casella)

  Camps obligatoris *