Fa uns dies va veure la llum una notícia que molt té a veure amb la destrucció de fitxers amb dades de caràcter personal. Concretament, la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), ha sancionat a Institucions Penitenciàries per l’abandonament de fitxers amb dades personals dels reclusos en una antiga presó de Huelva.

Aquesta presó es va tancar l’any 2008 i avui dia l’edifici està en total estat d’abandó. Pel que sembla, pel terra d’algunes de les estances de la presó es van trobar nombrosos documents amb dades i informes sobre reclusos. L’AEPD ha estipulat que es tracta d’una falta greu .

La investigació sobre aquest cas part del passat mes de febrer, quan l’Agència decideix actuar d’ofici per solucionar l’assumpte. Després de realitzar les indagacions pertinents i comprovar la gravetat de l’assumpte, s’ha imposat una sanció a Institucions Penitenciàries per que no torni a succeir un fet d’aquestes característiques. No obstant això, cal destacar que l’AEPD no imposa sanció econòmica a les administracions públiques . Per tant, és merament un toc d’atenció.

Malgrat que Institucions Penitenciàries no estigui obligada a fer front al pagament d’una multa econòmica, no passaria el mateix si la sanció hagués estat interposada a una empresa privada . Per tant, ens sembla important i necessari ressaltar la importància de la destrucció de fitxers amb dades personals antics.

La LOPD sobre la destrucció de fitxers

La Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal és clara enfront d’aquest punt. Tots els fitxers, de qualsevol suport, que continguin dades de persones han de ser destruïts de forma eficaç. És a dir, és primordial que la informació sigui irrecuperable .

En aquest sentit, la LOPD estableix diferents tipus de fitxers, concretament 6. Entre ells destaquen els documents en paper , en suports òptics, suports magnètics o electrònics .

En el cas dels documents en paper, com els trobats a la presó de Huelva, deuen ser perfectament destruïts. Per a això, les trituradores de paper són una bona eina. Tot i que en cas de necessitar eliminar quantitats ingents de documents, recórrer a empreses específiques per a això és una bona solució. La crema de papers ens sembla una opció poc pràctica i perillosa, pel que a nosaltres la desaconsellem.

Si estem davant CD amb dades , DVD, discs durs , USBs, etc. És important realitzar un esborrat d’informació. No obstant, en el cas que això no sigui possible, caldrà inutilitzar els dispositius . Un martell és una bona eina per aconseguir-ho.

L’objectiu principal és evitar que un tercer pugui tenir accés a la informació personal emmagatzemada en qualsevol tipus de suport. I, òbviament, evitar les possibles sancions per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.