En aquest vídeo mostrem com crear fitxatges manuals, modificar-los i eliminar-los de la pantalla de manteniment de fitxatges de l’empresa, també vam mostrar la pantalla de manteniment de fitxatges pròpia de l’empleat.