Des d’aquesta pantalla podrà obtenir les clàusules informatives en format primera i segona capa, per informar i obtenir el consentiment dels afectats. A més pot obtenir tots els formularis d’atenció als afectats en PDF o Word.